Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Touché

Alumni

28/05/2014 - 31/12/2017

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

3.0

Voltijds equivalenten

186.444 €

Inkomsten

Touché wil de samenleving inspireren om constructief om te gaan met agressie en begeleidt mensen die in moeilijkheden komen door agressie. Touché leert hen om hun agressie te (h)erkennen, controleren en kanaliseren en de kracht die ermee gepaard gaat, positief in te zetten.

Touché zet tegelijk in op drie elkaar versterkende pijlers:

1. Een herstelgerichte therapeutische praktijkwerking voor wie in moeilijkheden komt door agressie,

2. Een preventieve en sensibiliserende werking die ook invloed heeft op maatschappelijk niveau,

3. Beleidsbeïnvloedende acties ter realisatie van kleinschalige, geïntegreerde en gedifferentieerde detentiehuizen.

Touché

Uitdagingen

Vzw Touché wil groeien door het concept uit te rollen naar andere Vlaamse gevangenissen, door het verruimen van de methodologie voor een bredere omgeving en door een hybride organisatie te worden. Hiervoor moeten strategische keuzes gemaakt worden. Om de groei te ondersteunen is er ook nood aan een communicatieplan.

Plan van aanpak

  • Strategische oefening waaruit de actiedomeinen voor de komende jaren werden gedefinieerd.
  • Coaching van de leden van het dagelijks bestuur om te komen tot een efficiënte en doelgerichte organisatie.
  • Beschrijving van de methodiek uitgewerkt in de vorm van het boek 'Positief agressief', dat de visie en manier van werken weergeeft; vormings- en opleidingsaanbod worden op punt gezet.
  • Nieuw aanbod voor jongeren uitgewerkt en geïmplementeerd.
  • Uitgewerkt communicatieplan.
  • Praktijkgericht impactonderzoek is lopende en eerste resultaten verwacht eind 2017.

"Touché apprecieerde vooral de keuze voor een ondersteuning op lange termijn, en de zoektocht om de steun echt te laten aansluiten op de actuele noden van onze organisatie." Marjan Gryson (oprichtster en dagelijks bestuur)