Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Terre-en-vue asbl

Alumni

01/07/2015 - 01/07/2018

Periode van de steun

70.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

4.2

Voltijds equivalenten

358.485 €

Inkomsten

De vzw Terre-en-Vue heeft zichzelf drie opdrachten gegeven:

  • De organisatie begeleidt landbouwprojecten bij opstart en overdracht van boerderijen.
  • Het creëert en animeert een netwerk van verenigingen en burgerspartners over problemen die te maken hebben met toegang tot land.
  • Het ontwikkelt expertise op het gebied van toegankelijkheid tot land en de bescherming van de voedingsbodem, voornamelijk op de volgende gebieden: landbouw, geografie, juridisch, economisch en sociologisch.

De vzw ontwikkelt beleidsvoorspraak en voorstellen om de overheid in staat te stellen de toegang tot het land te bevorderen en landbouwprojecten te ondersteunen die aan de waarden van de beweging beantwoorden.

Terre-en-vue

Uitdagingen

Om haar missie te kunnen realiseren moet Terre-en-vue beschikbare en betaalbare landbouwgrond vinden. Ze moet dragers van projecten opsporen die bekwaam zijn om de grond duurzaam te bewerken, met respect voor het milieu. Tegelijk moet Terre-en-vue een voldoende groot aantal burgers mobiliseren die bereid zijn om samen te werken en lokale projecten te ondersteunen.

Terre-en-vue is in volle groei, zowel in het aantal ondersteunde projecten als wat de omvang van het team betreft. De organisatie kampt dan ook met tal van uitdagingen, waaronder het beheer, het financieel management en de communicatie.

Plan van aanpak

  • Consultancy inzake collectieve intelligentie en participatieve dynamieken, verbeteren van het functioneren van het team, de raad van bestuur en de banden met de begunstigden (landbouwers) en de vrijwilligers (lokale groepen)
  • De ontwikkeling van de website en finaliseren van een communicatieplan 2017-2018

"Het Venture Philanthropy Fonds heeft ons toegelaten de relatie tussen landbouwers en lokale groepen die projecten steunen te versterken. Daarnaast is ook onze interne werking verbeterd. Dankzij de consultant van het VP Fonds heeft onze beweging zich duidelijk versterkt." Zoé Gallez (Coördinatrice)