Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

School zonder Racisme

Ongoing

01/06/2019 - 01/06/2022

Periode van de steun

60.000 €

Financiële steun

4.6

Voltijds equivalenten

328.957 €

Inkomsten

Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen. Daar staan we voor.

School zonder Racisme is de partner van leerkrachten en secundaire scholen om samen te bouwen aan een open en solidaire samenleving

  • waar alle jongeren hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen.
  • waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen
  • waar iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt

De focus ligt op het bouwen van een interculturele schoolcultuur.

Want zo’n schoolcultuur resulteert in betere schoolresultaten, een kleinere prestatiekloof en leerlingen die zich meer thuis voelen op school.

De vzw vormt leerkrachten en geeft hen de tools en kennis om inspiratie om te zetten in actie. Ze geeft ook workshops in de klas, organiseert ontmoetingen en begeleidt interactieve bezoeken aan Brussel voor leerlingen uit het secundair onderwijs en zet scholen op weg om burgerschap te verankeren.

Thema's zijn migratie, samenleven in diversiteit en vluchtelingen.

Uitdagingen

Transitie naar een nieuwe organisatiestructuur die School zonder Racisme vzw structureel, financieel en communicatief klaar maakt voor de nieuwe uitdagingen en opportuniteiten op het terrein van culturele diversiteit in het onderwijs.
De vzw werkte een beleidsplan uit voor drie schooljaren waarin ze een antwoord formuleert op die nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Voor de realisatie van dat driejarenplan hebben ze ondersteuning nodig op vier werven:

  • de organisatiestructuur (team, raad van bestuur, vrijwilligers),
  • fondsenwerving en financiële stabiliteit,
  • communicatie en marketing
  • sociale impact.

"Het Venture Philanthropy Fonds hielp ons om vol vertrouwen op weg te gaan naar een zelfsturend team. Om zelf te leren sturen, hebben we rijles nodig. Dankzij het fonds krijgen we de professionele begeleiding die we nodig hebben om binnenkort het stuur over te nemen." Eddy Maes