Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Rising you[th]

Alumni

17/05/2017 - 16/05/2020

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

5.0

Voltijds equivalenten

350.000 €

Inkomsten

Rising You helpt jongeren met een migratie-achtergrond, en jonge vluchtelingen in het bijzonder, aan werk. Niet zomáar werk, maar werk dat uit goesting, uit passie voortvloeit. Een geïntegreerd traject waarin de passie voor klimmen centraal staat, speelt in op zowel de vrijetijdsbesteding, de opleiding en uiteindelijk ook de tewerkstelling van jongeren.

De gecertificeerde hoogtewerkers leiden we actief toe naar [uitzend]jobs bij onze klanten. Zij werven toegewijde, loyale en uiterst gemotiveerde werknemers, die degelijk opgeleid zijn en die over de juiste arbeidsattitudes beschikken. Onze klanten winnen op die manier aan diversiteit en geven concreet gestalte aan hun MVO-beleid.

Samen nuanceren we de maatschappelijke perceptie van jonge vluchtelingen, en belichten we hun competenties en ondernemingszin.

Uitdagingen

Na een drietal pilootprojecten bij de opstart in 2017, waarbij 33 op 35 deelnemers naar een vaste baan begeleid werden, staat Rising You voor de uitdaging om haar werking op te schalen. Dat betekent in de eerste plaats meer vluchtelingen naar een job begeleiden. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat we:

- de geografische spreiding van onze werking verruimen

- meer tewerkstellingssectoren bestrijken en dus variatie in ons opleidingsaanbod ontwikkelen

Plan van aanpak

  • Structurele versterking van de organisatie ter ondersteuning van de groei met specifieke focus op het borgen van de methodiek:
  • Case management om alle relevante informatie duidelijk in kaart te brengen en overdracht van informatie tussen alle betrokken partijen te faciliteren,
  • Automation systems om op die manier de processen te borgen, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen,
  • Digital delivery om het repliceren van de oplossing in andere regio’s voor te bereiden

"Voor ons betekent het Venture Philanthropy Fund de mogelijkheid om een aantal belangrijke processen te borgen en slim te automatiseren. Die processen handmatig beheren kost tijd én goesting. En daar willen we graag kostbaar mee omgaan om onze volle aandacht te richten op wat écht telt: onze gasten." Benjamin Gérard (oprichter)