Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

ReMuA - Réseau de Musiciens-Intervenants en Ateliers

Ongoing

01/06/2018 - 01/06/2021

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

9.0

Voltijds equivalenten

585.954 €

Inkomsten

ReMuA plaatst muziek centraal in onze samenleving, in onze steden en in onze buurten. Bij ReMuA wordt muziekonderricht gezien als een essentieel middel voor de ontwikkeling van de zintuigen, van vaardigheden en van de persoonlijkheid; voor iedereen en in de eerste plaats voor kinderen; in de praktijk en door waarden door te geven die leiden tot een meer solidaire en rechtvaardiger samenleving.

 

Uitdagingen

  • De identiteit van de vzw ontwikkelen en versterken
  • Werken aan de zichtbaarheid en het begrip van de activiteiten, onder andere dankzij het ontwikkelen van didactisch materieel
  • Structurele versterking van het zoeken naar subsidies en financieringsmiddelen

Plan van aanpak

  • Een financiële audit organiseren om aansluitend een leefbaar business plan op te stellen dat niet enkel steunt op toelagen.
  • Het management begeleiden teneinde een organigram te bepalen en duidelijke functies te omschrijven met een statuut per persoon/werknemer.
  • De impact van de gedane arbeid meten, m.a.w. de plaats van de vzw binnen het belgische landschap bepalen en, eventueel, overwegen om het model in andere steden te introduceren.

"Met hulp van het Venture Philanthropy Fonds zijn we in september gestart met een herstructurering binnen onze organisatie die ons moet leiden naar een gezonde, financieel levensvatbare en zichtbare structuur."