Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Onafhankelijk Leven

Alumni

01/09/2011 - 01/09/2014

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

01/01/2016 - 01/01/2018

Periode van de steun

15.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

17.0

Voltijds equivalenten

1.440.276 €

Inkomsten

Onafhankelijk Leven vzw wil ervoor zorgen dat elke persoon met een beperking zelf kan beslissen waar hij woont, werkt, leert, leeft en sterft. Daarbij is cruciaal dat mensen met een handicap hun ondersteuning en assistentie zelf in handen houden. Onafhankelijk Leven vzw helpt deze mensen hierbij.

Onafhankelijk Leven

Uitdagingen

Onafhankelijk Leven vzw wil zich herorganiseren zodat het de potentiële groei in de vraag van 1500% of meer kan opvangen tegen 2020. Deze potentiële groei is een gevolg van een verandering in het decreet op de Persoonsvolgende Financiering waardoor de 1,3 miljard Euro die de Vlaamse regering besteedt aan de ondersteuning van personen met een beperking, na een gefaseerde invoer, tegen 2020 worden uitgekeerd aan de persoon met een handicap zelf en niet meer rechtstreeks aan de zorgverstrekker.

Plan van aanpak

  • Het business model werd in kaart gebracht en geëvalueerd. Omdat daaruit bleek dat er nood was aan nieuwe diensten, worden die via co-creatie met klanten en medewerkers uitgewerkt en via pilootprojecten gelanceerd
  • Enkele voorbeelden van nieuwe diensten die worden ontwikkeld: prichting van “vzw De Ouders, van alle personen met een handicap”, nieuwe dienstverlening aan gebruikersraden van voorzieningen, modelovereenkomst tussen voorzieningen en cliënt, ontwikkeling en lancering www.zorgenassistentie.be – platform om cliënten en zorgverleners samen te brengen

"In de non-profit loopt het over van goede bedoelingen en mensen die met hun hele hart een doel trachten te bereiken, een ander te helpen. Ook bij Onafhankelijk Leven vzw. Dankzij het VP Fonds konden wij investeren in ons verstand. Zodat we meer effectief, efficiënt en strategisch te werk gaan. En dus meer mensen met minder middelen en energie kunnen helpen." Koenraad Depauw (directeur)