Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Odyssée

New

04/06/2021 - 04/06/2024

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

5.0

Voltijds equivalenten

152.000 €

Inkomsten

De missie van de vereniging is het begeleiden van voortijdige schoolverlaters om hen te helpen weer de draad van een project op te pikken en acteur van hun eigen toekomst te zijn, ongeacht hun afkomst, sociale status, gezinssituatie, handicap, enz.

Tieners weer naar school krijgen betekent "verloren generaties" voorkomen. Niet alle kinderen beginnen hun schooltijd met dezelfde kansen!

De inzet is om eenieder in staat te stellen een vorm van autonomie te bereiken, een echt gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en zijn of haar leven in eigen hand te nemen.

Uitdagingen

Steun voor de implementatie van de externe communicatie van de vereniging: door een grotere zichtbaarheid de partnerschappen verder uitbouwen, het ecosysteem beter verankeren in netwerken en de financiering bestendigen. Zij wensen ook de rapportage te verbeteren, die nu nog te manueel en omslachtig is, en de gegevens sneller consolideren. Dit zal hen veel tijd en energie besparen en zorgt ervoor dat zij nog meer tijd aan de missie kunnen besteden.