Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

MAKS vzw

Ongoing

01/06/2018 - 31/05/2021

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

26.0

Voltijds equivalenten

1.300.000 €

Inkomsten

Maks vzw is een buurtgerichte digitale competentie organisatie.

Via educatie en participatie streeft MAKS ernaar om kwetsbare groepen in Kuregem maatschappelijk weerbaar te maken en samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel te stimuleren.

Zo organiseert MAKS opleidingen en cursussen. Bovendien ondersteunt en begeleidt ze buren die werk zoeken. MAKS vzw experimenteert hierbij op een creatieve manier met de digitale en grafische media van vandaag. Ze gebruikt deze multi-media om individuen te versterken in hun deelname aan het publieke leven.

Uitdagingen

De organisatie kende recent een sterke groei. Graag willen ze een complete structuurwijziging doorvoeren in de werking en de effectiviteit van de organisatie.

Hiervoor wil de organisatie de steun inzetten op:

- een eenduidig HRM beleid en systeem doorheen de volledige organisatie,

- een nieuw overzichtelijke en transparante boekhouding en projectmanagement

- de uitbouw van een gedegen intern en extern communicatiebeleid  

Het veranderingstraject heeft als beoogde eindpunt een duurzamere, kwaliteitsvolle en minder subsidie afhankelijke organisatie.

Plan van aanpak

  • Een diagnose van de organisatiestructuur en van de processen, om te begrijpen waar de opportuniteiten liggen ter optimalisering.
  • Een voorstel van nieuwe processen, met als doel om te komen tot een effectiever en efficiënter beheer.
  • Een duidelijke rolverdeling, functies en taken, gebaseerd op de nieuwe procesflow.
  • De invoering van tools, om de nieuwe processen optimaal in te bedden in de organisatie.