Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

La Chôm'Hier

Ongoing

01/06/2019 - 01/06/2022

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

21.0

Voltijds equivalenten

1.121.210 €

Inkomsten

De vereniging wil strijden tegen maatschappelijke, professionele en culturele uitsluiting. Zij streeft naar professionele, maatschappelijke en burgeremancipatie van mensen uit een achtergestelde omgeving. 
Via sociaal-culturele begeleiding, permanente vorming en algemene en professionele vorming krijgen de begunstigden en vooral werkloze arbeiders de kans om professionele vaardigheden maar ook meer algemene mogelijkheden te ontwikkelen, die nuttig zijn om hun plaats te vinden of te maken in de samenleving, ongeacht hun persoonlijke situatie.

Uitdagingen

"Chôm'Hier" wil een algemene strategische denkoefening houden over haar activiteiten en haar financieringswijze om haar maatschappelijke impact te maximaliseren en het voortbestaan van de vereniging en haar activiteiten op budgettair vlak te verzekeren. De vzw wil  alle mogelijkheden openhouden en nadenken over het businessmodel voor nieuwe  projecten en/of nieuwe activiteiten in de sociale economie, die haar financiële onafhankelijkheid kunnen vergroten.