Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Infirmiers de Rue

Alumni

04/01/2013 - 31/12/2016

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

15.0

Voltijds equivalenten

989.910 €

Inkomsten

Straatverplegers is een vzw die zich inzet om mensen in extreme kansarmoede op een duurzame wijze te re-integreren in een woning en in de samenleving. Om dat doel te bereiken streeft de vzw naar een verbetering van de gezondheid, de hygiëne en het gevoel van eigenwaarde van haar doelgroep. Ze bereiken een honderdtal daklozen per jaar.

Infirmiers de Rue

Uitdagingen

Infirmiers de rue vzw heeft besloten om haar re-integratieacties te versterken door het verwerven en inrichten van een woning waar daklozen samen met anderen kunnen verblijven. Zij worden er begeleid tot er wat hun huisvesting betreft stabilisering optreedt, om zo de risico’s op een terugkeer naar ‘de straat’ zo klein mogelijk te houden.

Tegelijkertijd waren er uitdagingen gericht op een evolutie van het bestuur van de organisatie en de zoektocht naar een duurzaam economisch model voor de financiering van de ondersteunende teams.

Plan van aanpak

  • De keuze, het organiseren van de verwerving en de inrichting van een gebouw dat gebruikt wordt voor en aangepast is aan de noden en specifieke vereisten van het project.
  • Reflectie over de financiële strategie en het vastleggen van een duurzaam economisch model voor de financiering van de begeleidingsteams en de ontwikkeling van nieuwe projecten.
  • Het herzien van de organisatie en de werkmethodes op het vlak van HR, om te komen tot een efficiënte verzelfstandiging van de teams op het terrein, met aangepast tools.
  • Reflectie over het beheermodel om tot een betere afbakening van de rollen en verantwoordelijkheden te komen bij het management en de RVB.

"Het VP Fonds heeft het onder meer mogelijk gemaakt om ons te reorganiseren op het vlak van personeel. Ten gevolge van onze ontwikkeling hebben we eigenlijk beslist om onze impact te versterken door de ploeg in 2 polen op te splitsen (begeleiding op straat en de andere in huisvesting), dit alles met behoud van de nodige interactie tussen beide en een goede teamspirit. Het collaboratief bestuur heeft zich op deze manier beter geformaliseerd." Emilie Meessen (Coordinatrice)