Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Free Clinic

Ongoing

15/06/2020 - 15/06/2023

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

47.5

Voltijds equivalenten

4.038.106 €

Inkomsten

Free Clinic vzw richt zich tot personen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden, met bijzondere aandacht voor mensen met verslavingsproblemen. Free Clinic vzw wil een vlot toegankelijke gezondheidszorg bieden in de brede zin van het woord, gericht op het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van haar cliënten en op lacunes in het bestaande gezondheidszorgaanbod. Free Clinic ziet het als haar opdracht om cliënten te versterken, hetgeen een laagdrempelige organisatie vereist waarbij financiële en/of andere drempels zoveel mogelijk worden vermeden en elke cliënt welkom is en gelijkwaardig wordt behandeld. De cliëntrelatie wordt gekenmerkt door respect, inspraak, emancipatie, participatie en dialoog.

Uitdagingen

Professionele ondersteuning bij de transitie naar een innovatieve arbeidsorganisatie met focus op het organisatiemodel: beslissingslijnen en procedures verduidelijken, eigenaarschap medewerkers vergroten, deelteams versterken en onderlinge samenhang verbeteren, ...