Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Domo vzw

Ongoing

01/06/2018 - 30/06/2021

Periode van de steun

50.000 €

Financiële steun

4.0

Voltijds equivalenten

190.500 €

Inkomsten

Domo vzw is een vrijwilligersorganisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben.

Door de wekelijkse aanwezigheid van een vrijwilliger binnen het gezin, vergroot Domo de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders, werkt Domo aan de verbreding van het sociale netwerk van het gezin en draagt Domo preventief bij tot het welzijn van het kind.

 

Domo realiseert deze missie door te werken aan drie kernopdrachten:

  1. werken aan de eigenwaarde, de vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders en kinderen;
  2. sociale steun, vriend aan huis zijn;
  3. sociaal netwerk herstellen en verruimen (bv. cultuurparticipatie, sport, spel, vakantie, ...).

 

Domo doet dit vanuit een identiteit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, laagdrempelig en ongedwongen, integraal en vraaggericht, ontplooiend en talentgericht en verbindend en krachtgericht.

 

Domo biedt preventie (voorkomen) door presentie (er zijn).

Uitdagingen

Domo vzw is in tal van gemeenten en steden actief. De vzw wil lokale besturen bijstaan in hun kansarmoedebeleid en de werking uitbreiden naar zo veel mogelijk steden en gemeenten in Vlaanderen. De steun van het Fonds zal ingezet worden om de positionering van Domo scherp te stellen in het steeds complexer wordend opvoedingslandschap en om de fundamenten van de organisatie te verstevigen, zodat ze de groei op een duurzame wijze kan dragen.

Plan van aanpak

  • De positionering van Domo in een steeds complexer wordend opvoedingslandschap scherpstellen om de aanwezigheid in steden en gemeenten uit te breiden en duurzaam te verankeren.
  • Een bijpassende organisatiestructuur definiëren en implementeren om de groei duurzaam te kunnen dragen.

"Dankzij VPF kan Domo vzw in een duurzaam co-creatief en participatief veranderingstraject stappen. Onze identiteit en ervaring worden meegenomen in het ontwikkelen van een toekomstscenario waar we ons netwerk verbreden, vernieuwende samenwerkingsverbanden aangaan en een duurzame groei beogen tot een wendbare organisatie." Karlien Craps (Algemeen coordinator)