Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

De Landgenoten

Alumni

13/06/2016 - 12/06/2019

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

2.0

Voltijds equivalenten

157.800 €

Inkomsten

De Landgenoten creëert kansen voor boeren om te winnen aan veerkracht en stappen te zetten in de richting van meer ecologische, sociale en economische duurzaamheid. De organisatie stimuleert burgers, boeren en overheden om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed. Het brengt de middelen van geëngageerde burgers bij elkaar om landbouwgrond ter beschikking te stellen aan bioboeren. Zo stimuleren ze de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen en beschermen de opgebouwde bodemvruchtbaarheid ten behoeve van de volgende generatie boeren en van de hele maatschappij.

De Landgenoten

Uitdagingen

De Landgenoten wil graag evolueren van een innoverende start-up naar een duurzaam bedrijf, financieel autonoom. Ze hebben daarom nood aan: meer en grotere investeerders en donateurs, meer samenwerking met boeren en met private en publieke grondeigenaren.

Plan van aanpak

  • Stakeholderanalyse en het uitwerken van een strategie om het draagvlak te verbreden, te activeren en te valoriseren.
  • Scherpstellen van een nieuw financieel duurzaam productaanbod met ondersteuning van o.a. marktonderzoek.
  • In de markt zetten van nieuw productaanbod.