Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Comprendre et parler

Ongoing

15/06/2020 - 15/06/2023

Periode van de steun

70.000 €

Financiële steun

89.0

Voltijds equivalenten

6.238.332 €

Inkomsten

Het centrum Comprendre et Parler stelt dove en slechthorende kinderen in staat om zich te onwikkelen, hun communicatie- en taalvaardigheden aan te scherpen of te herstellen, zoveel mogelijk autonomie te verwerven en zichzelf eerst te integreren in de omgeving van het gezin  en vervolgens in de samenleving als geheel. Een team van logopedisten, dokters, audiologen, psychologen, maatschappelijk werkers, etc. ondersteunt dagelijks kinderen en gezinnen op die manier. De doeltreffendheid van de werking houdt rechtstreeks verband met de unieke multidisciplinaire aanpak.

Uitdagingen

Modernisering van de IT-omgeving en digitalisering van patiëntendossiers: wijziging van procedures, aanpassing van de IT-infrastructuur, opleiding van personeel, communicatie en beheer. Noodzakelijke verduidelijking van de strategie van de organisatie via externe hulp en management- en coachingstools.