Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Collectif contre les violences familiales et l'exclusion (CVFE)

Ongoing

01/06/2019 - 01/06/2022

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

56.0

Voltijds equivalenten

3.670.354 €

Inkomsten

Het "Collectif contre les violences familiales et l’exclusion" is een militante organisatie die ongeveer 40 jaar geleden werd opgericht in Luik, voor het organiseren van de zorg en de opvang voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Dit was een van de eerste opvanghuizen in Wallonië. In de loop der jaren is de organisatie verder gegroeid en zij heeft nieuwe diensten en activiteiten opgericht, zowel voor opvang en onderdak voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, met een specifiek project voor kinderen en tieners, een intensieve samenwerking met Praxis (begeleiding van gewelddadige partners), appartementen voor begeleid wonen en een opvanghuis voor kinderen (crèche). Via permanente vorming begeleidt het "Collectif" groepen vrouwen in kansarmoede, om hun betrokkenheid als burger te vergroten en hun daadkracht te ontwikkelen. Het stelt ook artikels en onderzoeken op, die via de website worden verspreid. De vorming van professionele eerstelijns- en tweedelijnshelpers (artsen, politieagenten, magistraten, maatschappelijk werkers, enz.) wordt verzorgd door de "Pôles de Ressources en violences conjugales", waarin drie partners samenwerken, onder wie het CVFE. Er wordt ook sociaaleconomische vorming voor kwetsbare vrouwen georganiseerd, onder andere om kennis te maken met ICT-beroepen.

Uitdagingen

•     Een plan voor fundraising opstellen, dat gericht is op particulieren, bedrijven, stichtingen en privéfondsen 
•     Institutionele ondersteuning van de RvB, de AV (Algemene Vergadering) en de AD (optimalisering van de regels voor de werking)
•     Supervisie van de diensthoofden en hulp bij het begeleiden van het veranderingsproces