Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

CKG Kapoentje vzw

Ongoing

01/06/2018 - 31/05/2021

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

38.0

Voltijds equivalenten

3.000.000 €

Inkomsten

CKG Kapoentje VZW is een door Kind en Gezin erkend Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in Oostende.
De vzw biedt, als regionale pluralistische voorziening, opvoedingshulp aan gezinnen die een hulpvraag stellen i.v.m. het opvoedingsgebeuren waarbij er voldoende perspectief aanwezig is om tot verandering te komen. Gedurende dit hulpverleningsaanbod stellen ze het kind en de gezinscontext centraal. Samen met ouders of verantwoordelijken zoeken ze naar een passende oplossing.

De vzw vertrekt steeds vanuit een begeleiding aan huis. Bijkomend voorziet de organisatie ook in trainingsprogramma’s alsook dag-, residentiële en crisisopvang. Dit 7/7 en 24/24.

Ouderparticipatie staat centraal binnen de organisatie. Er werden de voorbije jaren heel wat nevenprojecten opgezet als reactie op noden uitgedrukt door de ouders:

  • het Huis van het Kind Louisa voorziet dagelijks doorlopend in een luisterend oor, groepswerking en heel wat materiële ondersteuning
  • de oudercrèche d’n Opvang biedt toegankelijke en flexibele opvang op maat aan voor kinderen tussen nul en drie jaar. Naast reguliere kinderopvang biedt D’n Opvang ook een opleidingstraject aan. In D’n Opvang worden jaarlijks tien jonge ouders opgeleid tot kinderverzorger in samenwerking met de VDAB en het Vesalius Instituut Oostende.

Uitdagingen

In 1987 startte een echtpaar een tehuis in de bijzondere jeugdzorg. Dertig jaar later is deze organisatie uitgegroeid tot een zeer diverse, innoverende sociale onderneming binnen de jeugdhulp en armoedebestrijding. Met de steun van het Venture Philanthropy Fonds willen ze gedurende drie jaar op bestuurs-, directie- en middenkaderniveau een traject doorlopen om een kwaliteitsvolle verderzetting te garanderen. Dit in het belang van continuïteit van de organisatie en de nevenwerkingen eens het echtpaar op pensioen is.

Plan van aanpak

  • Het uitbouwen van een nieuwe organisatiestructuur waarbij de bevoegdheden die nu bij het bestuur en het pionierskoppel zitten, hertekend worden.
  • Het ontwikkelen van een financieringsmodel dat minder afhankelijk is van lobbynetwerken.
  • Het aanpakken van eventuele andere aandachtspunten die tijdens het verandertraject geïdentificeerd worden.