Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Cap Migrants

Ongoing

01/06/2019 - 01/06/2022

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

7.0

Voltijds equivalenten

215.325 €

Inkomsten

CAP Migrants is een vereniging die diensten aanbiedt aan migranten, ongeacht of zij vluchteling of asielzoeker zijn, subsidiaire bescherming genieten of een - vaak tijdelijke - verblijfsvergunning hebben. De vereniging onthaalt mensen die recentelijk in België zijn aangekomen met openheid en respect, informeert hen en begeleidt hen zodat zij inzicht krijgen in hun situatie in het licht van de bestaande wetgeving en weten welke hun rechten en plichten zijn. De begeleiding wil al die migranten de kans bieden om, indien zij dat wensen, actief te werken aan hun traject en hun integratie.                De vereniging werkt op basis van twee pijlers: de sociale dienst en de afdeling "integratie".
De sociale dienst biedt de mensen algemene psychosociale begeleiding en de afdeling integratie voorziet lessen in Frans als vreemde taal, een vorming in burgerschap en een dienst voor begeleiding bij de maatschappelijke integratie en de inschakeling in het beroepsleven. 
In het kader van het project Forma J is ook specifieke begeleiding uitgewerkt voor jonge nieuwkomers in de verschillende sectoren van de samenleving (familie, school, vrije tijd, enz.).
 

Uitdagingen

Op basis van een algemene diagnose van de organisatie wil de vereniging concreet nadenken over een externe communicatiestrategie om haar diensten te promoten en om actie te voeren bij een breder publiek. Om het aantal activiteiten en werknemers te behouden en uit te breiden, wil CAP Migrants een strategie voor fondsenwerving ontwikkelen om haar financieringsbronnen te diversifiëren en de vzw wat meer bewegingsruimte te geven.