Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

BWZ Klein-Brabant

Alumni

30/11/2009 - 31/12/2011

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

02/02/2016 - 01/02/2018

Periode van de steun

60.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

121.0

Voltijds equivalenten

4.642.664 €

Inkomsten

Begeleiding, Werk en Zorg Klein-Brabant vzw zet als netwerkorganisatie in op de talenten van volwassenen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt door een inclusief beleid te voeren dat de klemtoon legt op ontplooiing, individuele vaardigheden en persoonlijke autonomie. De organisatie bestaat uit een tewerkstellingsluik – Flexpack - voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een zorgluik – Flegado - waarbij mensen met een handicap worden geholpen via dag-, woon en mobiele ondersteuning.

Flegado

Uitdagingen

De toename van het aantal personen met een beperking op de wachtlijst is een actuele maatschappelijke uitdaging. Het veranderend beleid en financieringssysteem in de sector vergt de noodzakelijke transitie van professioneel zorgmanagement naar ondernemerschap in de zorg om op deze uitdaging een betaalbaar en kwalitatief antwoord te bieden. Beide uitdagingen vragen een andere kijk op ondersteuningsvormen, organisatieprocessen- en structuren.

Plan van aanpak

  • Opstart van een veranderingstraject naar een organisatiestructuur volgens de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie
  • Administratieve vereenvoudiging via de introductie van een digitaal platform ZorgOnline
  • Uitwerking van een marketingplan en -tools voor Flegado

"De sturende en ondersteunende rol en middelen van het VPF laat ons toe sociaal ondernemerschap vanuit onze maatschappelijke kerntaak duurzaam, innovatief en creatief verder te zetten en lokaal te verankeren in een sterk evolutief landschap." Bruno De Maeyer (voorzitter van de Raad van Bestuur)