Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Aide et Reclassement asbl

Alumni

01/07/2016 - 07/01/2019

Periode van de steun

65.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

17.3

Voltijds equivalenten

873.533 €

Inkomsten

De Hoeise vzw Aide et Reclassement is een erkende dienst in het justitieel welzijnswerk die instaat voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenissen van Hoei, Marneffe en Andenne, en voor permanente vorming. Ze zet initiatieven op ten gunste van slachtoffers van misdrijven, draagt bij aan de reïntegratie van justitiabelen en organiseert activiteiten op het vlak van permanente vorming en alfabetisering.

Aide et Reclassement

Uitdagingen

De vzw wenst zicht te versterken na twee opeenvolgende herstructureringen en wil zich klaarmaken voor de pensionering van de coördinator en de lopende institutionele veranderingen (herziening van de wetgeving).

 

 

Plan van aanpak

  • Begeleiden en trainen van het management: ondersteuning in de nieuwe managementstructuur en management tools.
  • Het beoordelen en voorkomen van psychosociale risico's: opzetten van een gepersonaliseerd klinisch toezicht.
  • Begeleiden en trainen van het management: consultancy ter voorbereiding op de vervanging van de huidige coördinator

"Dankzij de steun ontvangen van het VPF, hebben wij in alle veiligheid een diepgaande reorganisatie kunnen doorvoeren via een consultant en een begeleiding van de ploegen. Ten gevolge van deze reorganisatie zullen alle personeelsleden genieten van een lokale ondersteuning binnen een duidelijker bestuur." Rachel Imhauser ( Coördinatrice)