Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Horizons Neufs

Ongoing

01/06/2019 - 01/06/2022

Periode van de steun

65.000 €

Financiële steun

61.0

Voltijds equivalenten

3.650.349 €

Inkomsten

De vzw "Horizons Neufs" heeft de volgende doelstellingen:

  • een expertisecentrum uitbaten en verder ontwikkelen met betrekking tot de zorg voor volwassenen met een geestelijke beperking op het gebied van huisvesting en dagelijkse activiteiten;
  • instaan voor de educatieve, sociale en paramedische begeleiding in de woonomgeving en in gespecialiseerde centra voor activiteiten, die een ruime keuze aan workshops bieden, samen met andere spelers in de samenleving; 
  • instaan voor de individuele en collectieve ontplooiing van de betrokkenen. Respect opbrengen voor hun keuze en hun deelname aan het gemeenschapsleven.

Meer algemeen streeft de vereniging naar de maatschappelijke integratie van adolescenten en volwassenen met een beperking. Zij zet daarvoor de volgende middelen in: huisvesting, begeleiding, onderwijs, werk, revalidatie, sociale reclassering en culturele en vrijetijdsactiviteiten voor adolescenten en volwassenen met een beperking. Zij kan op alle mogelijke manieren samenwerken of belangstelling betonen voor alle verenigingen met een zelfde of gelijkaardig doel, onder andere door lokalen ter beschikking te stellen. In het kader van haar doel stelt zij alles in het werk om - indien mogelijk levenslang - te zorgen voor de mensen met een beperking die zij heeft opgenomen.

Uitdagingen

Om haar acties verder te kunnen ontwikkelen, moet de vzw "Horizons Neufs":

  • zich aanpassen aan haar schaalvergroting (nieuwe organisatie door de evolutie van 4 naar 9 vestigingen, van 38 naar 60 FTE's)
  • duidelijkheid scheppen over haar strategische ontwikkelingsdoelstellingen en de beschikbare middelen
  • bepalen wie haar partners (netwerk) zijn voor het verwezenlijken van haar doelstellingen en om invloed uit te oefenen op het beleid ten gunste van mensen met een beperking
  • samenwerkingsverbanden opzetten met andere verenigingen over specifieke thema's