Overslaan en naar de inhoud gaan

Venture Philanthropy Fonds

Alles weten over het Venture Philanthropy Fonds

Het Venture Philanthropy Fonds bestaat uit 147 ondersteunde organisaties, sinds 2009, voor een totaalbedrag van € 10.160.318*

 • Touché
 • Retrival SCRL
 • Fondation Jardin’âges

Het Fonds biedt een structurele ondersteuning aan verenigingen (vzw's) of ondernemingen in de sociale economie en/of met social oogmerk. De kandidaat-organisaties worden geconfronteerd met de uitdaging om zich verder te ontwikkelen of om hun huidige maatschappelijke impact op peil te houden. Zij hebben de opportuniteiten bepaald voor een stevige groei of om de maatschappelijke impact die in hun missie staat te handhaven. Hieruit blijkt dat er nood is aan een structurele versterking (wat staat tegenover ‘punctuele projecten’) en dat er een bereidwilligheid aanwezig is om de organisatie op termijn te versterken. Het Venture Philanthropy Fonds stelt aan de geselecteerde organisaties een structurele begeleiding van(minimum) drie jaar voor. Het roadbook wordt opgesteld in overleg met hun directie en raad van bestuur.

De versterking die het Fonds beoogt krijgt concreet vorm volgens drie assen:

 • 1

  De toegekende steun neemt hoofdzakelijk de vorm aan van de financiering van externe consultancy, prioritair in de volgende vier domeinen met een hoge impact: strategie en businessmodel, governance en operationeel model, financieel beheer en impactmeting.

 • 2

  De financiering van investeringen (geheel of gedeeltelijk) als ze leiden tot een versterking van de beoogde strategie en die overeenstemmen met de resultaten van de consultancy opdracht.

 • 3

  Het activeren van het netwerk van de Stichting, en de positieve beeldvorming die daaruit kan voortvloeien.

De totale financiering, die gebeurt in de vorm van een gift, kan tot 80.000 euro gaan, waarvan min. 50% aan de externe consultancy dient besteed.

Sinds juni 2015 steunt BNP Paribas Fortis Private Banking via haar “Funds SRI” het Venture Philanthropy Fonds. Dat geeft de mogelijkheid aan het Fonds meer organisaties te steunen.

Voor wie?

Verenigingen (vzw's) of ondernemingen in de sociale economie en/of met social oogmerk die in België zijn gevestigd en actief zijn binnen het domein van sociale inclusie in België. Deze oproep richt zich niet tot organisaties in oprichting (ideeënfase). 

 

*Rekening houdend met de ondersteunde organisaties tijdens de pilootfase van het project, van 2009 tot 2011, die niet op de website weergegeven worden. 

Ecosysteem

Jaarlijkse kandidaatsoproep Indienen van kandidaturen in het najaar

Selectie Selectie van de dossiers in juni van het volgende jaar

Netwerk 122 ondersteunde organisaties sinds 2009 voor een totaal bedrag van 8.398.870€

Actieterreinen Strategie en economisch model, bestuur en operationeel model, financieel beheer, impactmeting, digitalisering

Alle mogelijke sectoren

 • Vzw’s en bedrijven met een sociaal oogmerk die actief zijn rond uit- dagingen van sociale inclusie in België
 • Besluitvormingscentrum in België
 • Nood aan stabiel leadership (directie en RvB)

Comités Een investeringscomité (selectie) en een strategisch comité

Financiële partner BNP Paribas Fortis Private Banking sinds 2015

Competentie partners 5 pro bono partners

Verdeling Spreiding van de gesteunde organisaties volgens hun ontwikkelingsstadium bij het begin van de ondersteuning

Doel bereikt 80% van de organisaties bereikt de vooropgezette doelstellingen

Consultancy 5 prioritaire domeinen

 • Strategie en economisch model
 • Governance en operationeel model
 • Financieel beheer
 • Evaluatie van de maatschappelijk impact
 • Digitalisering