Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Le Monde des Possibles

Ongoing

01/06/2018 - 01/06/2021

Periode van de steun

68.550 €

Financiële steun

10.0

Voltijds equivalenten

503.936 €

Inkomsten

Le Monde des Possibles is een vormingscentrum in de wijk Longdoz in Luik, waar nieuwkomers terechtkunnen voor lessen Frans als vreemde taal en informatica. Doorheen de vele verschillende activiteiten tekenen zich enkele krachtlijnen af, die typisch zijn voor de filosofische eigenheid van Le Monde des Possibles en die de aard van de activiteiten verklaren.

De meest uitgesproken acties zijn opkomen voor een economisch en sociaal beleid met respect voor de fundamentele rechten, de specifieke strijd voor de rechten van migranten, werknemers zonder papieren en werklozen, vrouwen en jongeren, het oprichten van groepen die voortkomen uit een interculturele dynamiek en gezamenlijke kritische politieke en culturele actie.

Uitdagingen

  • De inschakeling van mensen met een migratieachtergrond in samenleving en werk bevorderen door 2 sociale-economieprojecten (talen - Univerbal / taalgebruik - Sirius)
  • Werken aan de zelfstandigheid van de projecten Univerbal en Sirius binnen Le Monde des Possibles en de Belgische overheid
  • Gebruik maken van de competenties van de begunstigden

Plan van aanpak

  • Specifieke adviesverstrekking die Monde des Possibles kan begeleiden naar het best denkbare economische model voor het Univerbal-initiatief en gratis vorming tolken binnen het sociale milieu voor personen met een migratieachtergrond: de statuten, de manier van werken en de eventuele toepassingsmogelijkheden (via een haalbaarheidsstudie in een lokaal ecosysteem opengesteld voor de sociale economie).

"Het Venture Philanthropy Fonds stelt de vereniging in staat om een nieuw model van sociale en solidariteitseconomie te implementeren. Hierdoor worden de vaardigheden en autonomie van mensen van buitenlandse origine in innovatieve projecten naar waarde geschat en verder ontwikkeld (sociaal tolken, digitale coöperatie ...)."