Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

De Lochting

Alumni

17/05/2017 - 16/05/2020

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

149.0

Voltijds equivalenten

4.548.812 €

Inkomsten

De Lochting vzw wil in en vanuit de regio Midden-West-Vlaanderen op een duurzame wijze kansen bieden op maatschappelijk zinvol werk met begeleiding, voor mensen die tijdelijk of blijvend niet aan het werk kunnen in het reguliere arbeidscircuit. In functie daarvan wil de Lochting alle mogelijke erkenningen verwerven die nodig zijn om de beoogde doelgroep kansen op werk te bieden.

De Lochting wil dit realiseren vanuit een ecologische invalshoek, met respect voor mens en de omgeving.

De Lochting richt zich hiervoor bij voorkeur op activiteiten in het kader van biologische landbouw en -voeding, en het ecologisch onderhouden van de leefomgeving, maar kan ook aanvullend andere opdrachten met maatschappelijke meerwaarde opnemen.

Uitdagingen

Om haar doelstelling te realiseren, evolueert De Lochting bewust meer naar een ecosysteem met een kluwen van vitale verbindingen met andere organisaties en bedrijven en met een breed spectrum aan verantwoordelijkheden en engagement. De Lochting wil zijn positie in dat netwerk scherp krijgen en zowel bestuur als managment als medewerkers uitdagen om de stap te zetten naar een passende governancecultuur en –structuur.

Uiteindelijk wil De Lochting de motor worden van een virtueel geïntegreerd landbouwbedrijf, een familie van leefbare biolandbouwbedrijven die samen vanuit eenieders sterkte - kennis, knowhow, middelen en mensen - in een lichte structuur maar met een diepgewortelde cultuur van samenwerken voeding op de markt brengt die gewaardeerd wordt.

Plan van aanpak

  • Strategie - Bepaling van (en creëren van een draagvlak bij alle belanghebbenden voor) de gewenste waardepropositie van De Lochting als “lichtdrager”/phoospóros in het virtueel geïntegreerd landbouwbedrijf.
  • Coaching van het management - Analyse, aanbevelingen, en actieplan voor de capaciteit (van organisatie en leiders) om die strategische transformatie mogelijk te maken.
  • Mindshift partners ecosysteem faciliteren - Ontwerpen en ontwikkelen van het ecosysteem en de partnerstrategie in dat ecosysteem.
  • Governance - Ontwerpen en ontwikkelen van cultuur, structuur en bestuur voor de netwerkorganisatie.
  • Ondersteunend platform - Ontwerpen en (laten) ontwikkelen van de gegevensarchitectuur, metrieken en rapportering die de werking van (De Lochting in) het ecosysteem actief ondersteunt.

"De bewuste en noodzakelijke kanteling van onze organisatie naar een eco-systeem van vitale verbindingen waarbij wij ‘lichtdrager’ kunnen blijven van onze waarden en missie, zou niet mogelijk zijn zonder de steun in woord en daad van het VPF." Luc Maertens (Directeur Personeel, Organisatie en Financiën)