Overslaan en naar de inhoud gaan

Competentiepartners

Wat is een competentiepartner?

Een competentiepartner bestaat gewoonlijk uit een groep experten die zich gespecialiseerd hebben in één specifieke materie of strategische analyse. In het algemeen werken desbetreffende groepen voor de privésector, met bepaalde doelstellingen voor ogen die typerend zijn voor één sector of gelinkt zijn aan één bedrijf in het bijzonder. Hun vertegenwoordigers werken op Belgisch, Europees of wereldwijd niveau.

Wie zijn de competentiepartners van het Venture Philanthropy Fonds ?

Dit zijn echte win-win samenwerkingen die een noemenswaardige meerwaarde creëren voor de organisaties die steun ontvangen en daarenboven laat het bovengenoemde ondernemingen toe hun maatschappelijke inzet aan te tonen op een concrete manier. De interacties zorgen voor een kennismaking tussen ecosystemen die niet vaak interageren, wat een aanzienlijke wederzijdse verrijking tot gevolg heeft en ook vaak als voordeel erkend wordt door beide partijen.

Sinds verschillende jaren heeft het Fonds de eer pro bono steun te ontvangen van volgende partners:

Elk jaar ondersteunt Bain & Company het Venture Philanthropy Fonds met de selectie van organisaties die steun ontvangen van het Fonds. Hun consultants beoordelen de ingediende dossiers van de deelnemende organisaties en kennen deze een advies toe. Nadat de eerste selectieronde is afgerond, bezoeken enkele consultants van Bain & Company de diverse geselecteerde organisaties samen met de vertegenwoordigers van het Venture Philanthropy Fonds. Het doel van deze bezoeken is om de gekozen organisaties beter te leren kennen, en om op basis daarvan een finale keuze te kunnen maken over de toewijzing van steun.

Terwijl de Bain & Company-consultants reeds tevreden zijn met de resultaten die ze boeken inzake het ondersteunen van hun cliënten om diens waarde te verhogen, is een bijkomende motivatie dat via deze weg de waarden van hun onderneming eveneens benadrukt worden, zijnde: delen, openheid en wederzijdse hulp. Aldus moedigt Bain & Company haar werknemers aan tijd en energie te steken in liefdadigheidsacties, dan wel lokaal of internationaal. Het is dus binnen deze context dat het partnerschap tussen Bain & Company en het Venture Philanthropy Fonds tot stand is gekomen. Het doel van Bain & Company is het Fonds te voorzien van advies waarvoor ze zich beroepen op hun consultancy expertise betreffende strategie en management, hierbij gebruik makende van specifieke instrumenten die aangepast zijn aan de sector van liefdadigheid.

BoardCompanions.org is een vereniging zonder winstoogmerk met als missie de verspreiding van goed bestuur in de raden van bestuur, met een focus op de non-profit sector. De leden van BoardCompanions.org noemen zich “Companions”. Zij zijn allen leidinggevenden of ervaren kaderleden in de zakenwereld, die ervoor gekozen hebben om zich ook als vrijwilliger te engageren in raden van bestuur in de non-profit sector.

Ons basiskenmerk is dat we ons volwaardig engageren in de verenigingen, als lid en als bestuurder. In de raad van bestuur nemen we een specifieke uitdaging aan die te maken heeft met het bestuur of met de strategie en die in overleg met de raad van bestuur bepaald werd.

BoardCompanions.org heeft een innovatieve formule ontwikkeld om de zoektocht naar bestuurders in de non-profit sector te vergemakkelijken. We organiseren « Speed Dating » avonden in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting, gedurende dewelke de verenigingen die een Companion wensen aan te trekken, in alle vrijheid kunnen kennismaken met deze kandidaat bestuurders. Deze Speed Datings staan open voor alle organisaties die door het Venture Philanthropy Fonds gesteund worden en voor alle managers die de vereiste ervaring hebben om Companion te worden.

PwC werkt samen met het Venture Philanthropy Fonds om het programma van pro-bono diensten te structureren, deze diensten bieden steun aan organisaties die geselecteerd zijn door de Koning Boudewijnstichting om steun te ontvangen. Een verscheidenheid aan vaardigheden en diensten zijn voorzien voor desbetreffende organisaties, gaande van juridische, financiële, organisationele en belastings-diensten tot expertise op het vlak van digitalisering en communicatie. Het aanbieden van vaardigheden doorheen dit programma is deel van het CSR programma, hiermee proberen we een bijdrage te bieden aan het toenemen van de mate van vertrouwen in de samenleving. Doorheen de samenwerking met PwC, willen we de non-profit sector en het sociaal ondernemerschap bevorderen en versterken als betrouwbare partners in het organisatorische landschap van de maatschappij, en wordt er tevens gedoeld op het bouwen van bruggen tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten.

Essensys is marktleider in het segment van senior management coaching en het uitvoeren van tijdelijke management opdrachten. Tot 2004 waren wij onderdeel van Ernst & Young, maar na een management buy-out opereren wij sindsdien zelfstandig in de hele Benelux.

Sinds 2010 voeren wij jaarlijks een pro bono opdracht uit voor het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Daarbij zetten we een traditie voort die in 1994 gestart is als stichtend lid van de Fondation Demeter te Parijs.

Onze doelstelling is op innoverende wijze sociale organisaties begeleiden bij het verbeteren van hun lange termijn leefbaarheid. Daarbij coachen wij het management team en/of de raad van bestuur bij het ontwikkelen en implementeren van verbeteringsprogramma’s. Deze zijn in vele gevallen operationeel van aard, maar hebben soms ook betrekking op governance aspecten.

Onze advies- en coaching activiteiten zijn steeds gebaseerd op een voorafgaande doorlichting en een grondige analyse. Daarbij schakelen wij vaak onafhankelijke experten uit ons Essensys netwerk in.

In de afgelopen jaren hebben we onder meer succesvol samengewerkt met het management van Flexpack en de Vlaspit, en de raad van bestuur van Village n°1 Reine Fabiola.

One Child One Dream wil vzw’s helpen in hun groei, als een soort hefboom van wat al goed is nog beter maken.

Uiteraard kijken we naar de inhoud van een vzw in kwestie, haar missie en werking.
Wat wil ze toevoegen aan de wereld? De kern die wij zoeken is ‘kinderen en hun omgeving helpen die minder kansen krijgen dan andere kinderen’. Maar dat is onvoldoende. Uiteindelijk wordt elke organisatie – bedrijf, klaslokaal, sportclub, vzw – gemaakt of gebroken door de mensen die het leiden, inspireren en/of waarmaken. De kwaliteit van de leiding is voor ons veruit de belangrijkste voorwaarde. Een chemie vinden met de mens achter de missie – wie, hoe en waarom – zijn essentieel. Het allerbelangrijkste is dus het inlevingsvermogen in de cultuur, sterk bepaald door de leider/oprichter. Voelen we die aan? If not, stop now.

Nadien komen we tot de ‘mechaniek’ van het probleem. Essentieel is de strategie. Staat die scherp? Wat willen we bereiken en toevoegen?

Nadien komt de organisatie. Is iedereen gefocust op dezelfde gemeenschappelijke doelstelling en zijn de interne rollen duidelijk? Uiteraard kijken we ook naar cash-flows. Hoe en waar wordt het geld besteed en blijft de bankrekening positief?

En pas nadien komt het specifieke van de case: governance, fundraising, expansie … wat is het probleem en hoe gaan we dit structureren.

One Child One Dream werkt met simpele en korte schema’s en ziet haar rol als ‘groeiversneller’. Is de basis stevig? Indien niet, stop met groeien en fix de basis. Indien wél, waar moeten we prioriteit aan geven? We begeleiden vzw’s, maar eigenlijk begeleiden we mensen.

One Child One Dream heeft vertrouwen in de aanpak van het Venture Philantropy Fonds voor drie redenen:

  • het professionele raamwerk en de geloofwaardigheid die de Koning Boudewijnstichting bieden aan al hun projecten 
  • de aanpak om niet zomaar geld te geven maar om middelen actief in te zetten in een zeer concrete groeifase van een vzw die ze van punt A naar punt B brengt en
  • de compatibiliteit tussen de missie van One Child One Dream en die van het VP Fonds.

BDO is bedoeld om als adviseur op te treden van een MKB, en in het bijzonder, van de ondernemer. Het is zo dat we al sinds meer dan 50 jaar expertise opgebouwd hebben in het raadgeven over financieel en leidinggevend beheer (in de breedste zin) van een bedrijf. Doorheen het parcours, hebben we steeds het respect van de mensen in het bedrijf voorop gezet, of het nu gaat over onze cliënten of onze medewerkers.

We zijn ervan overtuigd dat elke organisatie met de ambitie om een positieve impact te hebben op het milieu of/en de samenleving, al dan niet gekenmerkt door een winstgevend oogmerk, een vooruitziend management en bestuur moet hanteren, op een strikte en gezonde wijze en terwijl haar sociaal ondernemerschap ondersteunend.

Er is dus niets zo natuurlijk voor BDO als het ondersteunen van deze organisaties door onze expertise ter beschikking te stellen. We zijn verheugd dit te kunnen doen binnen een meer professionele kader, zoals dat van het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting.